Soutěž ukončena.
Background

VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ NA ČERPACÍCH STANICÍCH MOL

VYHRAJ PALIVO NA ROK ZDARMA A MNOHO DALŠÍCH VÝHER

Úplná pravidla soutěže platná od 3. 9. 2018

JAK SOUTĚŽIT:

 • NATANKUJ MINIMÁLNĚ 25 L PALIVA NA ČERPACÍ STANICI MOL V ČR

 • USCHOVEJ SI ÚČTENKU

 • ODEŠLI SMS V PŘEDEPSANÉM TVARU NA ČÍSLO +420 605 99 11 00

 • VYHRAJ JEDNU ZE 690 VÝHER:

DO SOUTĚŽE BYLY VĚNOVÁNY NÁSLEDUJÍCÍ VÝHRY:

 • 30x
  PALIVOVÁ KARTA (NA ROK) V HODNOTĚ 30.000,- KČ

 • 70x
  PALIVOVÁ KARTA (NA PRÁZDNINY) V HODNOTĚ 5.000,- KČ

 • 170x
  CENA FATRA (KANOE A KRUH)

 • 170x
  CENA PUMA (BATOH A KŠILTOVKA)

 • 10x
  5.000 BODŮ V ZÁKAZNICKÉM PROGRAMU

 • 90x
  1.000 BODŮ V ZÁKAZNICKÉM PROGRAMU

 • 150x
  550 BODŮ V ZÁKAZNICKÉM PROGRAMU

Předepsaný tvar SMS:

VÁŠ KÓD

Příklad SMS:

sIZYI=20061

Platné soutěžní vstupy (tj. doručené SMS) nejsou nijak potvrzovány – soutěž neodesílá potvrzovací SMS.


VÝHERCEM se stane soutěžící, jehož platný soutěžní vstup (tj. doručená SMS) bude systémem zpracován ve „šťastnou chvilku“ nebo jako první po nastání šťastné chvilky. Soutěž je rozdělena na 9 soutěžních kol a v každém kole je stanovených 69 šťastných chvilek. Pokud nastane situace, že do soutěže bude zařazen platný soutěžní vstup ve chvíli, kdy nastalo více šťastných chvilek, kterým ještě nebyl přiřazen žádný výherce, bude soutěžní vstup přiřazen nejstarší takové šťastné chvilce.

„Šťastná chvilka“ – jedná se o tajný předem stanovený čas v každém kole, od něhož jsou seřazovány vstupy do soutěže a přiřazovány jim výhry.

Upozorňujeme, že výherní vstup musí být následně doložen pokladním dokladem (účtenkou) potvrzujícím nákup minimálně 25 l paliva v čase konání soutěže, na kterém musí být shodné údaje, jako byly použity v soutěžním vstupu. Za každou účtenku se soutěžním nákupem je možné poslat/zadat pouze jeden soutěžní vstup. Jeden soutěžící může za celou dobu trvání soutěže vyhrát každou z výher vícekrát.

Soutěžní SMS je zpoplatněna jako běžná SMS dle tarifu mobilního operátora soutěžícího. Pořadatelem soutěže je MOL Česká republika, s.r.o., se sídlem Budova Quadrio, 5. patro, Purkyňova 2121/3, 110 00, Praha 1, IČO: 494 50 301. SMS službu technicky zajišťuje ProfiSMS s.r.o. Soutěžící zapojením se do soutěže souhlasí s úplnými pravidly soutěže, která jsou dostupná na www.vyhrajsmol.cz Telefonická infolinka k SMS soutěži: +420 721 980 700 je v provozu v pracovní dny od 9 do 17 hodin. E-mail pro dotazy k soutěži: info@vyhrajsmol.cz.

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ NA ČERPACÍCH STANICÍCH MOL

VYHRAJ PALIVO NA ROK ZDARMA A MNOHO DALŠÍCH VÝHER

 1. POŘADATEL:

  MOL Česká republika, s.r.o., se sídlem Budova Quadrio, 5. patro, Purkyňova 2121/3, 110 00, Praha 1, IČO: 494 50 301, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96735 (dále jen „ pořadatel“ nebo “správce” – pro oblast ochrany osobních údajů).

 2. TECHNICKÝ PARTNER:

  ProfiSMS s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, 186 00, Praha 8 – Karlín, IČ: 03676307, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 236070 (dále jen „technický partner“ nebo “zpracovatel” – pro oblast ochrany osobních údajů).

 3. NÁZEV SOUTĚŽE: „VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ NA ČERPACÍCH STANICÍCH MOL – VYHRAJ PALIVO NA ROK ZDARMA A MNOHO DALŠÍCH VÝHER“ (dále jen „soutěž“).

 4. DOBA TRVÁNÍ:

  Soutěž trvá od 2. 7. 2018 00.00.00 hod. do 9. 9. 2018 23.59.59 hod. včetně (dále jen „soutěžní čas“). Soutěž je rozdělena na 9 soutěžních kol.

 5. SOUTĚŽNÍ KOLA

  1. soutěžní kolo trvá od 02. 07. 2018 00.00.00 do 08. 07. 2018 23.59.59

  2. soutěžní kolo trvá od 09. 07. 2018 00.00.00 do 15. 07. 2018 23.59.59

  3. soutěžní kolo trvá od 16. 07. 2018 00.00.00 do 22. 07. 2018 23.59.59

  4. soutěžní kolo trvá od 23. 07. 2018 00.00.00 do 29. 07. 2018 23.59.59

  5. soutěžní kolo trvá od 30. 07. 2018 00.00.00 do 05. 08. 2018 23.59.59

  6. soutěžní kolo trvá od 06. 08. 2018 00.00.00 do 12. 08. 2018 23.59.59

  7. soutěžní kolo trvá od 13. 08. 2018 00.00.00 do 19. 08. 2018 23.59.59

  8. soutěžní kolo trvá od 20. 08. 2018 00.00.00 do 26. 08. 2018 23.59.59

  9. soutěžní kolo trvá od 27. 08. 2018 00.00.00 do 02. 09. 2018 23.59.59

  9. soutěžní kolo trvá od 03. 09. 2018 00.00.00 do 09. 09. 2018 23.59.59

 6. MÍSTO KONÁNÍ:

  Soutěž probíhá na vybraných čerpacích stanicích MOL (provozovaných společností MOL Česká republika, s.r.o.) na území České republiky (dále jen “místo konání”). Seznam čerpacích stanic je k nalezení v příloze 1 těchto pravidel.

 7. PODMÍNKY ÚČASTI:

  Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let, neomezená na svéprávnosti, spotřebitel, s poštovní adresou v České republice, která poskytne pořadateli soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů a dodrží veškerá pravidla soutěže.

  Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) společnosti MOL Česká republika, s.r.o. a jeho mateřských, resp. dceřiných společností, technického partnera a jeho mateřských, resp. dceřiných společností, provozovatelé čerpacích stanic MOL Česká republika, s.r.o. na území ČR a jejich zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému), jakož i zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) společností, které se podílejí na přípravě

  a realizaci soutěže včetně provozovatele, a také jejich osoby blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. Mezi společnosti podílející se na přípravě a organizaci soutěže patří společnosti:

  MOL Česká republika, s.r.o. jako pořadatel, ProfiSMS s.r.o jako technický partner a Agentura GATE s.r.o.

  Pokud se i přes výše uvedené zúčastní soutěže a vyhraje vyloučená osoba, cena jí nebude odevzdána. V takovém případě platí, že výhru získá náhradník (dle bodu 12).

 8. ÚČAST V SOUTĚŽI:

  uctenka
  1. VSTUP DO SOUTĚŽE POMOCÍ SMS ZPRÁVY

    Spotřebitel se může zapojit do soutěže tak, že si v době trvání soutěže zakoupí

    MINIMÁLNĚ 25 L VYBRANÉHO PALIVA NA ČERPACÍ STANICI MOL V ČR,

    a to v rámci jednoho nákupu. Při nákupu obdrží doklad o koupi, na kterém se bude nacházet 11-ti místný unikátní kód, a odešle SMS zprávu v předepsaném tvaru na tel. číslo

    +420 605 99 11 00.

    Příklad SMS zprávy:

    sIZYI=20061

    Platné soutěžní vstupy nejsou nijak potvrzovány – soutěž neodesílá potvrzovací SMS.

    Soutěžní kód naleznete na konci účtenky.

    Soutěžní SMS zpráva musí být odeslána z čísla mobilního telefonu českého operátora (O2, T-Mobile, Vodafone, Nordic Telecom a virtuální operátoři v jejich sítích) a doručena v soutěžním čase. Rozhodující pro zařazení do soutěže je čas doručení SMS zprávy. Soutěžní SMS zpráva je zpoplatněna jako běžná SMS zpráva dle tarifu mobilního operátora soutěžícího.

  2. Vybranými palivy se rozumí Evo diesel, Evo diesel plus, Evo 95, Evo 100 plus, LPG (dále jen vybraná paliva).

  3. Soutěžící si musí pečlivě uschovat účtenku s unikátním kódem pro případné doložení nákupu vybraného paliva. Účtenka musí obsahovat soutěžní kód zaslaný v soutěžním vstupu a na účtence se musí nacházet nákup minimálně 25 l vybraného paliva.

  4. Zasláním soutěžní SMS zprávy dává soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže.

 9. VÝHRY:

  Do soutěže byly věnovány následující výhry:

  30x
  PALIVOVÁ KARTA (NA ROK ZDARMA) V HODNOTĚ 30.000,- KČ

  70x
  PALIVOVÁ KARTA (NA PRÁZDNINY) V HODNOTĚ 5.000,- KČ

  170x
  CENA FATRA (KANOE A KRUH)

  170x
  CENA PUMA (BATOH A KŠILTOVKA)

  10x
  5.000 BODŮ V ZÁKAZNICKÉM PROGRAMU

  90x
  1.000 BODŮ V ZÁKAZNICKÉM PROGRAMU

  150x
  550 BODŮ V ZÁKAZNICKÉM PROGRAMU

 10. URČENÍ VÝHERCŮ:

  1. VÝHERCEM výhry se stane soutěžící, jehož platný soutěžní vstup bude systémem zpracován ve „šťastnou chvilku“ nebo co nejdříve po nastání šťastné chvilky. Soutěž je rozdělena na 9 soutěžních kol. Pro každé soutěžní kolo je stanovena právě 1 šťastná chvilka. Každé šťastné chvilce je přiděleno 69 výher, které budou přiděleny mezi soutěžní vstupy a to vzestupně od nejbližšího až po nejvzdálenějšího od času šťastné chvilky.

   „Šťastná chvilka“ – jedná se o tajný předem stanovený čas v každém kole, od něhož jsou seřazovány vstupy do soutěže a přiřazovány jim výhry.

  2. V každém soutěžním kole jsou šťastné chvilce přiděleny následující výhry:

   3x
   PALIVOVÁ KARTA (NA ROK ZDARMA) V HODNOTĚ 30.000,- KČ

   7x
   PALIVOVÁ KARTA (NA PRÁZDNINY) V HODNOTĚ 5.000,- KČ

   17x
   CENA FATRA (KANOE A KRUH)

   17x
   CENA PUMA (BATOH A KŠILTOVKA)

   1x
   5.000 BODŮ V ZÁKAZNICKÉM PROGRAMU

   9x
   1.000 BODŮ V ZÁKAZNICKÉM PROGRAMU

   15x
   550 BODŮ V ZÁKAZNICKÉM PROGRAMU  3. Pro potřeby soutěže se za unikátního soutěžícího považuje mobilní telefonní číslo.

   Za každou účtenku se soutěžním nákupem je možné poslat pouze jeden soutěžní vstup. Jeden soutěžící může za celou dobu trvání soutěže vyhrát každou z výher vícekrát.

 11. TELEFONICKÁ INFOLINKA K SOUTĚŽI:

  Telefonická infolinka k SMS soutěži na území České republiky: +420 721 980 700 je v provozu v průběhu pracovních dní od 9:00 do 17:00 hodin.

 12. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER:

  1. Pro oznámení o umístění na výherní pozici formou SMS zprávy bude použito telefonní číslo, se kterým se soutěžící zapojil do soutěže pomocí SMS zprávy. Toto oznámení bude odesláno vždy následující den po skončení soutěžního kola v čase od 9:00 do 10:00.

   Výherní SMS se odesílají v následujících dnech:

   09.07.2018

   16.07.2018

   23.07.2018

   30.07.2018

   06.08.2018

   13.08.2018

   20.08.2018

   27.08.2018

   03.09.2018

   10.09.2018

  2. Ve výherní SMS se zasílá informace o konkrétní výhře a informace o kódu, který byl použit ve výherním soutěžním vstupu. Dále je v SMS výherce informován, že ho bude kontaktovat pracovník infolinky maximálně do 3 pracovních dní, za účelem kontroly daného pokladního dokladu.

   Pracovník infolinky vykoná 3 pokusy ve třech pracovních dnech ve třech různých časech tak, aby maximalizoval pravděpodobnost úspěšného kontaktu s výhercem pro ověření soutěžního vstupu.

  3. Pokud se pracovníkovi infolinky podaří daného výherce kontaktovat, pracovník infolinky ověří údaje na pokladním dokladu a vyzve výherce k zaslání scanu (příp. fotografie) pokladního dokladu na e-mailovou adresu spolu s kontaktními údaji.

   Výherce je následně povinen zaslat požadované informace ve lhůtě 3 kalendářních dnů od kontaktu s pracovníkem infolinky. Výhra je přiznána výherci až po kompletní kontrole údajů a pokladního dokladu, který byl zaslán v soutěžním vstupu.

   Po uznání pokladního dokladu pořadatelem, které proběhne maximálně do 5 dnů od zaslání, bude výherce kontaktován pracovníkem infolinky soutěže a to za účelem potvrzení výhry a dohodnutí předání, případně zaslání výhry.

   Pracovník infolinky vykoná 3 pokusy v různých časech v pracovní době, a to ve 3 po sobě jdoucích pracovních dnech. Pokud se ani tak nepodaří výherce kontaktovat, za výherce bude určen náhradník, a to dle odstavce 12.5..

   V případě, že kontrola výherních soutěžních vstupů a k ním zaslaných pokladních dokladů zjistí nesrovnalost, nárok na výhru zaniká, přičemž soutěžící o této skutečnosti bude informován pomocí SMS zprávy.

  4. Pokud se pracovníkovi infolinky nepodaří kontaktovat výherce dle odstavce 12.2., za výherce bude určen náhradník, a to dle odstavce 12.5.

  5. Losování náhradníků proběhne nejpozději do 5 pracovních dní od skončení soutěže. Do losování budou zařazeny všechny platné nevýherní soutěžní vstupy zaslané do celé soutěže. Losování proběhne bez účasti veřejnosti, pomocí softwarového řešení – generátoru náhodného čísla (za použití Mersenne twister metody). Vylosovaným výhercům budou rozděleny všechny výhry, které připadaly šťastným chvilkám, u nichž výherci nesplnili podmínky pro předání výhry, a to v pořadí od nejhodnotnější výhry po méně hodnotné (pořadí je stanoveno dle odstavce 9. těchto pravidel).

  6. Hlavní výhry (Karty na 30 000Kč) budou předávány osobně. Další výhry budou předány osobně výherci na jím vybrané servisní stanici, příp. odeslány poštou na výhercem sdělenou adresu nejpozději do 30 dnů od skončení soutěže. Výhry týkající se bodů zákaznického programu budou připisovány na zákaznické karty.

  7. Pokud jsou výhrou BODY V ZÁKAZNICKÉM PROGRAMU, poskytne výherce číslo své MOL zákaznické karty a body mu budou na účet nahrány. Není-li výherce držitelem MOL zákaznické karty, je oprávněn se zaregistrovat a získat kartu na libovolné čerpací stanici MOL a body mu budou připsány následně. Odmítne-li výherce registraci v MOL zákaznickém programu, výhra propadá.

 13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Osobní údaje zadané soutěžícím při registraci do soutěže v soutěžní SMS zprávě a/nebo sdělené pracovníkovi infolinky zpracovává pořadatel výlučně za účelem realizace soutěže a splnění zákonem stanovených povinností, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů. Svou účastí vyjadřuje účastník soutěže pořadateli souhlas, aby při organizaci soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu vyžádaném v rámci účasti, a to výlučně za účelem své účasti v soutěži, prověření jeho platné účasti v soutěži,

   realizace, vyhodnocení soutěže a předání výher, a to po dobu trvání soutěže a 2 týdny od jejího skončení. Po ukončení soutěže a odeslání výher budou veškeré údaje zlikvidovány s výjimkou osobních údajů výherců, jak je stanoveno níže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez něj se ale nelze soutěže zúčastnit. Účastník má zejména právo přístupu

   k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci.

  2. Účastí v soutěži projevuje účastník souhlas s tím, že pořadatel je v souvislosti s předáním výhry, pokud se účastník stane výhercem, oprávněn bezplatně pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či obrazově zvukové záznamy jeho osoby jeho projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.) včetně zveřejněním osobních údajů výherce

   v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (výhradně název obce), ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech a na produktech pořadatele, konkrétně www.vyhrajsmol.cz, www.molcesko.cz, www.facebook.com/molcesko, časopis panaorama a to nejméně po dobu jednoho (1) roku ode dne pořízení těchto záznamů. V případě, že se účastník stane výhercem jedné z cen, souhlasí s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu (jméno, příjmení, telefon, ulice vč. čísla popisného, město a PSČ, přičemž adresa bude třeba pouze při volbě zákazníka k doručení výhry poštou) zpracovávány i prostřednictvím třetích osob, zpracovatelů osobních údajů, zajišťující technickou stránku soutěže jakým je např. zajištění doručení výhry.

  3. Pořadatel je správcem osobních údajů. V rozsahu, jaký je nutný pro realizaci soutěže nebo plnění zákonem stanovených povinností, je oprávněn osobní údaje soutěžících zpracovávat pořadatel, technický partner a osoby, které se s pořadatelem na pořádání soutěže podílí, vyjmenované v bodě 7. těchto pravidel.

  4. U zpracování osobních údajů na základě souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu) může tento souhlas soutěžící kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

  5. Soutěžící má právo pořadatele požádat o informaci, zda provádí zpracování jeho osobních údajů, a pokud ano, pak může žádat zejména o informace o tom, jaké údaje má pořadatel k dispozici, o účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny, a době, po kterou budou osobní údaje uloženy.

  6. Soutěžící má právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které má o něm pořadatel k dispozici. Pokud soutěžící nepožaduje jiný způsob, budou mu jeho osobní údaje poskytnuty v písemné listinné formě, ledaže požaduje jiný způsob jejich poskytnutí. Pokud soutěžící požádá o poskytnutí informací elektronickými prostředky, budou mu poskytnuty elektronicky, je-li to technicky možné.

  7. Pořadatel přijímá přiměřená opatření, aby zabezpečil přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které má o soutěžícím k dispozici. Pokud jsou osobní údaje soutěžícího nepřesné, neúplné nebo neaktuální, má právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů, aktualizaci neaktuálních údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

  8. Soutěžící má právo požadovat, aby pořadatel jeho osobní údaje vymazal, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány, pokud odvolal souhlas se zpracováním nebo pokud byly jeho osobní údaje zpracovávány protiprávně. Právo soutěžícího je nutné posoudit z pohledu všech relevantních okolností, například může mít pořadatel určité právní či regulační povinnosti, které vedou k tomu, že nebude moci žádosti soutěžícího vyhovět. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, je pořadatel povinen této žádosti vyhovět.

  9. Soutěžící má právo požadovat, aby pořadatel omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud popírá přesnost těchto osobních údajů (omezení trvá po dobu ověření přesnosti), pokud je zpracování protiprávní a soutěžící odmítá výmaz, nebo pokud již pořadatel jeho osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale soutěžící je požaduje pro určení, výkon či obhajobu svých právních nároků.

   Při omezení zpracování je pořadatel pouze oprávněn osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen se souhlasem soutěžícího nebo ze zákonných důvodů.

  10. Soutěžící má právo na získání osobních údajů, které poskytl pořadateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů. Toto právo se však týká pouze osobních údajů, které od soutěžícího získal pořadatel na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, jíž je soutěžící smluvní stranou.

  11. Soutěžící má právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které je založeno na oprávněných zájmech pořadatele. Pokud pořadatel nemá přesvědčivý oprávněný legitimní důvod ke zpracování a vznese-li soutěžící námitku, je pořadatel povinen pro tento účel osobní údaje dále nezpracovávat.

  12. Pro podání stížnosti na způsob zpracování osobních údajů včetně uplatnění výše uvedených práv se může soutěžící obrátit na info@vyhrajsmol.cz. Pořadatel řádně prověří veškeré podněty a stížnosti, které lze zasílat na e-mail info@vyhrajsmol.cz.

  13. Není-li soutěžící spokojen se způsobem vyřízení jeho stížnosti anebo domnívá-li-se, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány nelegitimně či nezákonně, může podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů ( http: //www.uoou.cz, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz).

 14. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

  1. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Pořadatel neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami. Podmínky dodání a záruky zboží či služeb získaných v rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace.

  2. Výhra není právně vymahatelná. Daň z výhry uhradí pořadatel.

  3. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli. Pořadatel neodpovídá za poškození či případnou ztrátu výhry při jejím zaslání výherci poštou či jinak.

  4. Za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, za rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací, mobilních operátorů nebo s jejich dostupností pro soutěžící, ani za poškození a škody na počítačovém vybavení účastníka

   a dalších osob v souvislosti s účastí v soutěži či se stahováním materiálů v rámci této soutěže, pořadatel neodpovídá.

  5. O jakýchkoliv reklamacích či jiných námitkách (kromě námitek týkajících se ochrany osobních údajů) rozhoduje pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání soutěže, soutěž odložit, přerušit, anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla kromě části pravidel týkající se jakkoliv ochrany osobních údajů, a to po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou vždy k dispozici platná a úplná pravidla. Právo pořadatele ukončit soutěž se týká především (nikoli však výlučně) případů, ve kterých z jakýchkoliv důvodů není možné pokračovat podle plánu, např. z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti informační technologie, které jsou pro konání potřebné nebo z jiných technických, organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu

   a normální a řádný průběh soutěže a/nebo pokud není možné v soutěži pokračovat kvůli napadení počítačů viry, falšování, neoprávněné intervenci, podvodu, technickému selhání nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu pořadatele a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný průběh soutěže.

   Pokud dojde v souvislosti s předáním výhry k mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné překážce vzniklé nezávisle na vůli pořadatele (tzv. zásah vyšší moci), kvůli které nebude možné zajistit předání výhry, nemá výherce nárok na předání další náhradní výhry. Mezi zásahy vyšší moci patří například působení přírodních živlů, nenadálá změna bezpečnostní situace atd.

  6. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze soutěže, pokud by takový soutěžící porušoval její pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže se zasílají písemně na poštovní adresu pořadatele uvedenou v těchto pravidlech, a to do tří pracovních dnů od ukončení soutěže (námitky podané později nebudou brány v potaz). Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

  7. Úplné znění pravidel je k dispozici na webových s tránkách soutěže www.vyhrajsmol.cz, jakož i v sídle pořadatele. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná, konečná a závazná.

  8. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí přesně odpovídat skutečné podobě výher.

  9. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s nesprávným užíváním výher.

  10. Pravidla soutěže respektují právní řád České republiky, zejména zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány na pořadatele, a to na info@vyhrajsmol.cz.

  11. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

  12. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

V Praze dne 27. 08. 2018

MOL Česká republika, s.r.o.

Úplná pravidla soutěže platná od 3. 9. 2018 si můžete stáhnout zde.

Úplná pravidla soutěže platná do 2. 9. 2018 si můžete stáhnout zde.

© 2018 MOL Česká republika s.r.o.